Innkalling til årsmøte i Åndalsnes Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes den 18 mars 2019 kl 19.00 på klubbhuset.

Styret innkaller herved til årsmøte.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4 mars til post@andalsnesif.no eller leveres på kontoret til daglig leder.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Kjell Bersås

Innfjorden 9 februar 2019.

Støtt Åndalsnes IF!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift